Nyheder

Januar 2022

Guldborgsund Kommune – Ny skole i Sundby

Det internationale arkitekturmagasin Dezeen har udpeget skolen som et af de 12 projekter, der skal have særlig bevågenhed i 2022.

1

Lilholm & Partnere er stolte af som bygherrerådgivere at have medvirket til at frembringe dette spændende projekt. Tillykke til Guldborgsund Kommune og de involverede parter.

Se video om projektet: https://www.tv2east.dk/guldborgsund/internationalt-magasin-fremhaever-lokalt-skoleprojekt-det-er-toppen-af-kransekagen

December 2021

Egedal Kommune – Ombygning af Langekær til institution

Lilholm & Partnere forestår miniudbud i forbindelse med ansættelse af totalrådgiver omfattende ingeniør-, arkitekt- og landskabsarkitektassistance for genombygning af flygtningeboliger til det oprindelige institutionsformål.

November 2021

Slots- og Kulturstyrelsen – Nationalmuseet 2030

Lilholm & Partnere forestår EU-udbud af forundersøgelsesfasen samt et konkurrenceforløbet i forbindelse med en transformation af Nationalmuseet, som forventes at omfatte nedrivning af ca. 10.000 m2 eksisterende areal, nyopførsel af erstatningsbyggeri på mellem 10 og 15.000 m2 samt renovering i varierende udstrækning af 7 – 10.000 m2 ud af et samlet bruttoetageareal for Prinsens Palæ på ca. 40.000 m2. Samtlige arbejder forventes gennemført inden for en samlet investeringsudgift på maksimalt DKK. 1,5-2,0 mia. kr. ekskl. moms.

​September 2021

Lolland Kommune – Ny børneinstitution i Nakskov

Lilholm & Partnere forestår brugerdialog samt udarbejdelse af byggeprogram i forbindelse med etablering af ny børneinstitution i Nakskov med plads til 100 børnehavebørn, 20 vuggestuebørn og 15 dagplejebørn.


​April 2021
Ishøj Kommune - Aftaledokumenter

Lilholm & Partnere medvirker ved opdatering og udarbejdelse af aftaledokumenter i forbindelse med udbud og gennemførelse af byggeopgaver.

December 2020​

Ishøj Kommune – Brohuset – Etape 2​

Ishøj Kommune har indgået kontrakt med Casa A/S, JJW Arkitekter og EKJ Rådgivende​Ingeniører om gennemførelse af Etape 2 som omfatter ombygning til rehabiliterings- og træningscenter samt nybygning af rehabiliteringsboliger med tilhørende ude arealer og tilgængelighedsrampe til offentligt stisystem.

Opgaven gennemføres i Teamentreprise med partnering og med incitamenter for overholdelse af den økonomiske ramme samt ingen arbejdsulykker. ​

November 2020​

Vejby Vandforsyning A.m.b.a.​– Udskiftning af forbrugsvandmålere​

Lilholm & Partnere forestår udbudsrådgivningen i forbindelse udbud af udskiftning af forbrugsvandmålere for fjernaflæsning for ca. 3.600 andelshavere. Udskiftning gennemføres over en treårig periode.​

Oktober 2020​

Rødovre Kommune – Vestbad Friluftsanlæg.​

Lilholm & Partnere forestår projektledelsen i forbindelse 1-års eftersyn, opfølgning på mangeludbedring samt udførelse af supplerende arbejder som katodisk beskyttelse mm.​


September​ 2020​

Guldborgsund Kommune – Ny skole i Sundby – Vinder er fundet​

1

Teamet bestående af Bo-Hus A/S, Henning Larsen Arkitekter, Scala Arkitekter, Autens, ETN Arkitekter og Moe Rådgivende Ingeniører har vunden opgaven på opførelse af Ny Skole og Byens hus i Sundby. Byggeriet opføres som Svanemærket byggeri og med udvalgte delmål fra FN´s verdensmål for bæredygtig udvikling.​

Opgaven gennemføres i Totalentreprise med projektering og udførelse i partnering​og med incitamenter for overholdelse af den økonomiske ramme samt ingen arbejdsulykker.​

Maj 2020​

Ishøj Kommune – Udbud af Brohuset – Vinder er fundet​

Teamet bestående af Casa A/S, JJW Arkitekter og EKJ Rådgivende Ingeniører er udpeget som vinder af opgaven med ombygning og modernisering af Brohuset til sundhedscenter og kommunal anvendelse​for Forenings- og netværksområde, Public service, Hjemmepleje, Hjælpemiddelcentral mm.​

Opgaven gennemføres i Teamentreprise med partnering og vinderen har fået tildelt etape 1. De øvrige tre etaper indgår som optioner.​

September 2019

Ishøj Kommune – Udbud af Brohuset

Lilholm & Partnere forestår EU-udbud af rådgivnings- og byggeopgaven ved ombygning af Brohuset på 8.400 m2 til sundhedscenter og kommunal anvendelse. Opgaven udbydes i Teamentreprise med partnering i en tofaset model med incitamenter. Bygge og anlægsarbejderne gennemføres i 4 etaper.

August 2019

Fælleskøkkenet I/S – Tilbygning af grønsagskøkken mv.

Lilholm & Partnere forestår bygherrerådgivning i forbindelse tilbygning af grønsagskøkken samt administration. Opgaven udbydes i totalentreprise i omvendt licitation.

Maj 2019

Rødovre Kommune – Vestbad Friluftsanlæg.

Lilholm & Partnere forestår projektledelsesassistance i forbindelse færdiggørelse af bygge- og anlægsarbejdet herunder vurdering af ekstrakrav.

Maj 2019

Ishøj Kommune – Disponeringsplan for Next Ishøj

Lilholm & Partnere forestår udarbejdelse af disponeringsplan i samarbejde med arkitekt Søren Robert Lund. Af den eksisterende 12.000 m2 centralt beliggende erhvervsskole nedrives de 3.400 m2 og grunden udbydes til salg for opførelse at ca. 8.000 m2 etageboligbyggeri. Den øvrige del ombygges til Sundhedscenter og kommunal anvendelse for Forenings- og netværksområde, Public service, Hjemmepleje, Hjælpemiddelcentral mm.

Februar 2019

Sofie Rifbjerg Efterskole – Etablering af nyt spiseområde og ny bevægelsessal

Lilholm & Partnere assisterende i forbindelse med igangsætning af projektet herunder budget- og tidsplanlægning samt indgåelse af totalrådgiveraftale i henhold til ABR 18.

Projektets realisering beror overvejende på støtte fra Den A. P. Møllerske Støttefond under temaet Sociale Mursten.

November 2018

Kirkens Korshær – Realisering af fremtidens væresteder

Lilholm & Partnere forestår bygherrerådgivning i forbindelse med realisering af fremtidens væresteder på lokaliteterne i Esbjerg, Holbæk og Nykøbing Falster.

September 2018

Guldborgsund Kommune – Ny skole i Sundby.

Lilholm & Partnere forestår den eksterne bygherrerådgivningen i forbindelse med opførelse af ny skole i Sundby samt ny idrætshal. Opgaven gennemføres i totalentreprise med partnering og omfatter opførelse af i alt ca. 8.500 m2.

August 2018

Bygningsfonden Kedelhuset – Transformation af kedelhus til Dansehaller

Lilholm & Partnere forestår bygherrerådgivningen i forbindelse med transformation af den fredede bygning Kedelhuset i Carlsberg Byen til anvendelse for Dansehallerne.

Opgaven gennemføres i totalentreprise.

Juli 2018

Ishøj Kommune – Udviklingsplan for Next Ishøj

Lilholm & Partnere forestår gennemførelse af en udviklingsplan for eksisterende 12.000 m2 centralt beliggende erhvervsskole. Udviklingsplanen skal danne beslutningsgrundlag for Ishøj kommunes eventuelt køb af ejendommen og anvendelse til kommunale formål.

Marts 2018

Lyngby-Taarbæk Forsyning - Udbud af rammeaftale for ingeniørrådgivning mm.

Lilholm & Partnere forestår EU-udbud af rammeaftale for ingeniørrådgivning og hydrauliske beregninger for en 2-årig periode med mulighed for forlængelse i 2x1 år.

Februar 2018

Kofoeds Skole, København – Nedrivning af to bygninger

Lilholm & Partnere forestår bygherrerådgivningen i forbindelse med nedrivning af 2 bygninger med et samlet areal på 860 m2. Bygningerne er stærkt angrebet af skimmelsvamp samt grundfugt i konstruktionen.

Nedrivningen gennemføres i totalentreprise.

19. februar 2018
Allerød Kommune – Genoptræningscenter
I forbindelse med ændring af udbudsformen fra totalentreprise til hovedentreprise forestår Lilholm & Partnere EU-udbud af totalrådgivningen.

2. januar 2018

Lilholm & Partnere søger bygherrerådgiver

Læs mere om stillingen her.

2. november 2017

Københavns Lufthavne, CPH – Udbud af ingeniørrådgivning for anlægsteknik.

Lilholm & Partnere forestår EU-udbud for totalrådgivning i forbindelse med fornyelse af rulleveje over 4 etaper. Den samlede anskaffelsessum forventes at andrage 150 mio. kr.

31. august 2017

Rødovre Kommune – Ved Espevang – Ny daginstitution

Lilholm & Partnere forestår bygherrerådgivningen i forbindelse med etablering af ny børneinstitution på ca. 1.700 m2. Der gennemføres brugerdialog og udarbejdes byggeprogram. Opgaven udbydes i totalentreprise, ligesom der foretages opfølgning på projektering og udførelse.

15. august 2017

Bornholms Regionskommune – Bornholms Cykelveje- Etablering af Servicestationer

Lilholm & Partnere forestår bygherrerådgivningen i forbindelse med en videreførelse af det bonholmske cykelvejnet, hvor der i 2010 blev anlagt eller skiltet mere end 230 km nationale og regionale cykelveje på Bornholm. Opgaven omfatter etablering af 18 nye servicestationer langs cykelvejnettet. Opgaven udbydes i totalentreprise ligesom der foretages opfølgning på projektering og udførelse.

31. maj 2017

Helsingør Kraftvarmeværk - Udbud af ingeniørrådgivning

I forbindelse med et rådgiverskift gennemfører Lilholm & Partnere udbud af ingeniørrådgivning for

maskinel og el-teknik i forbindelse med fornyelse af Helsingør Kraftvarmeværk. Projekterings- og byggeledelse indgår ligeledes i opgaven.

Det samlede honorar forventes at andrage ca. 12 mio. kr.

30. april 2017

Kofoeds Skole, København – Bæredygtighed – Modernisering

Lilholm & Partnere forestår bygherrerådgivningen i forbindelse med etablering af bæredygtige tiltag på Kofoeds Skole. Bl.a. andet indgår ny energirigtig ventilation, vinduesudskiftning til energiruder, efterisolering, etablering af solceller mv.

22. januar 2017

Rødovre Kommune – Udbud af totalrådgivning for etablering af ny daginstitution

Lilholm & Partnere forestår udbud af totalrådgivning i forbindelse med etablering af ny daginstitution. 

​28. oktober 2016

Allerød Kommune – Skoleundersøgelse

Lilholm & Partnere forestår skoleundersøgelse for kommunens 6 folkeskoler. Der udføres tilstandsvurdering af alle skoler, ligesom der foretages en vurdering af de enkelte skolers indretning i relation til intensionerne i Folkeskoleloven.

12. oktober 2016

Glostrup Kommune – Nyt Fuglekær – Ny daginstitution

Lilholm & Partnere forestår bygherrerådgivningen i forbindelse med etablering af ny børneinstitution Glostrup til erstatning for Fuglekær. Der gennemføres brugerdialog og udarbejdes byggeprogram. Opgaven udbydes i totalentreprise.

28. september 2016

Bornholms Regionskommune – Bornholms Cykelveje- Etablering af Cykelstier

Lilholm & Partnere forestår bygherrerådgivningen i forbindelse med en videreførelse af etableringen af det bonholmske cykelvejnet, hvor der i 2010 blev anlagt eller skiltet mere end 230 km nationale og regionale cykelveje på Bornholm. Opgaven udbydes i totalrådgivning for efterfølgende projekter og udbud i hovedentreprise.

10. juni 2016

Kofoeds Skole, København - Socialøkonomi – Ombygning

Lilholm & Partnere forestår bygherrerådgivningen i forbindelse med Kofoeds Skoles bestræbelser på at åbne mere op over for lokalsamfundet og gøre skolens værksteder til en lokal og social gevinst, i form af socialøkonomiske butikker. Butikkerne skal, ud over at skærpe Kofoeds Skoles faglige sociale arbejde, også agere mødested for lokalbeboere og udsatte borgere samt give vores brugere bedre muligheder for at indgå i meningsfulde aktiviteter og tilegne sig relevante og brugbare kompetencer, der på sigt kan bringe dem tættere på arbejdsmarkedet.

9. juni 2016

Furesø kommune – Ny daginstitution i Hareskovby

Lilholm & Partnere forestår bygherrerådgivningen i forbindelse med etablering af ny børneinstitution i Hareskovby. Der gennemføres brugerdialog og udarbejdes byggeprogram. Opgaven udbydes i totalentreprise.

3. maj 2016

Allerød Kommune - Genoptræningscenter

Lilholm & Partnere forestår bygherrerådgivning i forbindelse med planlægning og udbud af nyt samlet genoptræningscenter.

5. april 2016

Allerød Kommune – Allerød Musikskole – Ny koncertsal

Lilholm & Partnere forestår bygherrerådgivningen i forbindelse med etablering af ny koncertsal ved Allerød Musikskole. Opgaven udbydes i totalentreprise på baggrund af et skitseprojekt.

​4. april 2016

Region Hovedstaden - Herlev og Gentofte Hospital – Steno Diabetes Center Copenhagen

Lilholm & Partnere forestår udbud af international projektkonkurrence i forbindelse med opførelse af behandlingsbygning baseret på klinisk diabetesforskning og uddannelse.

Bygningen omfatter ca. 20.000 m2 og finansiers af Novo Nordisk Fonden og Region Hovedstaden, der deler visionen om at sikre personer med diabetes behandling i verdensklassen.

​24. februar 2016

Vallensbæk Kommune – Pilehaveskolen – Udbud af undervisningsmøbler

Lilholm & Partnere forestår planlægning og EU-udbud i forbindelse med anskaffelses af undervisningsmøbler til den samlede skole. Møblerne leveres i etaper i overensstemmelse med renoveringsprojektet.

​19. februar 2016

Furesø kommune – Ny daginstitution i Farum Nordby

Lilholm & Partnere forestår bygherrerådgivningen i forbindelse med etablering af ny børneinstitution i Farum Nordby. Opgaven udbydes i totalentreprise på baggrund af et skitseprojekt.

2. december 2015

Region Hovedstaden - Herlev og Gentofte Hospital – Steno Diabetes Center Copenhagen

Lilholm & Partnere forestår udbud af bygherrerådgivningen i forbindelse med opførelse af behandlingsbygning baseret på klinisk diabetesforskning og uddannelse.

Bygningen omfatter ca. 20.000 m2 og finansiers af Novo Nordisk Fonden og Region Hovedstaden, der deler visionen om at sikre personer med diabetes behandling i verdensklassen.

30. november 2015

Københavns Kommune – Byggeri København – Nyt fjernmagasin

Lilholm & Partnere. forestår udbud af bygherrerådgivningen i forbindelse med etablering af nyt fjernmagasin for kulturinstitutionerne Stadsarkivet, Københavns Museum og Thorvaldsens Museum.

Byggeriet omfatter i alt ca. 7.000 m2.

17. november 2015

Region Hovedstadens Psykiatri – PC Ballerup

Lilholm & Partnere forestår bygherrerådgivningen i forbindelse med om- og tilbygning for etablering af 17 nye sengepladser i bygning 1. Byggeriet omfatter 1.000 m2 og udbydes i totalentreprise.

30. oktober 2015

Vallensbæk Kommune – Etablering af borgerhus

Lilholm & Partnere forestår planlægning, brugerdialog og udbud i forbindelse med indretning af borgerhus i eksisterende lokaler ved Vallensbæk Rådhus. Opgaven gennemføres i totalentreprise.

12. august 2015

Fonden Mariehjemmene - Opførsel af plejeboliger ved Hvalsø

Lilholm & Partnere forestår bygherrerådgivning i forbindelse med opførslen af 20 plejeboliger i Hvalsø. Opgaven omfatter brugerdialog, udarbejdelse af byggeprogram og udbudsbetingelser samt udbud af opgaven i totalentreprise. Herefter opfølgning på projektering og udførelse.

11. august 2015

Fremtidens Almene Boliger - Udbud af totalrådgivning, afdeling Ryetbo IV

Lilholm & Partnere forestår udbyd af totalrådgivning i forbindelse med opførelse af 33 nye plejeboliger samt ombygning til 22 nye tidssvarende plejeboliger.

6. august 2015

Fonden Mariehjemmene - Opførsel af plejeboliger i Nørresundby

Lilholm & Partnere forestår bygherrerådgivning i forbindelse med opførslen af 50 plejeboliger plus servicearealer i Nørresundby. Opgaven omfatter udarbejdelse af byggeprogram og udbudsbetingelser samt udbud af opgaven i totalleverance, det vil sig levering af grund og opførelse af byggeriet i totalentreprise.

Herefter opfølgning på projektering og udførelse.

25. juni 2015

Københavns Kommune – Byggeri København – Danmarks Rostadion, Bagsværd Sø

Lilholm & Partnere forestår udbud af bygherrerådgivningen i forbindelse med bygningsmæssig og banemæssig opgradering af Danmarks Rostadion i Bagsværd.

16. april 2015

Københavns Kommune - Fremtidens Fritidstilbud - Analyse

Lilholm & Partnere forestår udarbejdelse af ideoplæg vedrørende fremtidens fritidstilbud for Bavnehøj Skole og Ellebjerg Skole i Københavns Kommune. Opgaven omfatter analyse af forskellige scenarier for de to skoler, herunder i forhold til eksisterende normering, behov for udbygning, tid, økonomi og risici.

04. februar 2015

Vallensbæk Kommune - Pilehaveskolen - Renovering

Lilholm & Partnere forestår bygherrerådgivning og byggeledelse i forbindelse med renovering af Pilehaveskolen. Opgaven omfatter medvirken ved udarbejdelse af helhedsplan, udbud af totalrådgivningsydelser i EU-udbud, opfølgning på projektering og udførelse samt byggeledelse.

30. januar 2015

Københavns Kommune - Københavns Erhvervshus, Borgerservice og Facility Management - Renovering og ombygning

Lilholm & Partnere forestår bygherrerådgivning i forbindelse med renovering og ombygning af Københavns Erhvervshus, Borgerservice og Facility Management. Opgaven omfatter medvirken ved tilvejebringelse af ideoplæg, udbud af indbudt totalentreprisekonkurrence efter tilbudsloven samt opfølgning på projektering og udførelse.

​15. januar 2015

Glostrup Kommune - Glostrup Svømmehal - Tilbygning

Lilholm & Partnere forestår bygherrerådgivning i forbindelse med etablering af tilbygning til Glostrup Svømmehal med terapi- og varmtvandsbassin. Opgaven omfatter medvirken ved udbud af totalrådgivning efter tilbudsloven.

7. januar 2014

Københavns Lufthavne CPH – Udbud af Rammeaftaler for bygherrerådgivning

Lilholm & Partnere forestår udbud af 3 rammeaftaler for bygherrerådgivning for områderelaterede programmer for lufthavnens kapacitetsudvidelse.

5. januar 2015

Ishøj Kommune - Strandgårdsskolen - Etablering af lethal mm.

Lilholm & Partnere forestår bygherrerådgivning i forbindelse med etablering af ny lethal ved Strandgårdsskolen, renovering af eksisterende idrætshal samt etablering af mellembygning. Opgaven omfatter udarbejdelse af udbudsstrategi, medvirken ved aftaleindgåelse samt opfølgning på projektering og udbud.

16. december 2014

Region Hovedstaden - Analyse af renoveringsbehov

Lilholm & Partnere forestår bygherrerådgivning i forbindelse med tilrettelæggelse og udbud af opgaven.

11. december 2014

Rødovre Kommune - Vestbad - Renovering

Lilholm & Partnere forestår bygherrerådgivning i forbindelse med renovering af Vestbad. Opgaven omfatter medvirken ved udbud af totalrådgivningsydelser i EU-udbud, udbud af totalentreprisekonkurrence i EU-udbud samt opfølgning på projektering og udførelse.

28. november 2014

Københavns Kommune - Etablering af nye haver i De Gamles By

Lilholm & Partnere forestår bygherrerådgivning i forbindelse med etablering af nye haver i De Gamles By. Opgaven omfatter medvirken ved udbud af totalrådgivning.

25. november 2014

Holbæk Kommune - Brorfelde Observatorium - Renovering

Lilholm & Partnere forestår bygherrerådgivning i forbindelse med renoveringen af Brorfelde Observatorium. Opgaven omfatter udbudsrådgivning i forbindelse med udbud af totalrådgivning i EU-udbud.

19. november 2014

Holbæk Kommune - Brunhøjskolen - Nedrivning

Lilholm & Partnere forestår bygherrerådgivning i forbindelse med nedrivning af Brunhøjskolen. Opgaven omfatter udbud af nedrivningsentreprisen samt varetagelse af bygherretilsyn.

30. oktober 2014

Københavns Kommune - Etablering af to kunstgræsbaner

Lilholm & Partnere forestår bygherrerådgivning i forbindelse med etablering af to kunstgræsbaner i Københavns Kommune. Opgaven omfatter medvirken ved udbud af bygherrerådgivning.

07. oktober 2014

Holbæk Kommune - Holbæk Værft - Ombygning

Lilholm & Partnere forestår bygherrerådgivning i forbindelse med ombygningen af Holbæk Værft. Opgaven omfatter medvirken ved udbud af indbudt totalentreprisekonkurrence i partnering samt opfølgning på projektering og udførelse.

9. juli 2014

Lyngby-Taarbæk Kommune - Buddingevej 50 - Opførsel af omsorgsboliger

Lilholm & Partnere forestår bygherrerådgivning i forbindelse med opførslen af 40 omsorgsboliger, hvoraf de 20 etableres i eksisterende skolebygning og 20 etableres som nybyggeri. Opgaven omfatter dels medvirken ved indbudt arkitektkonkurrence for tilvejebringelse af skitseprojekt og dels medvirken ved udbud af opgaven i totalentreprisekonkurrence.

8. Juli 2014

Hørsholm Kommune - Hørsholm Idrætspark - Etablering af ny skøjtetræningshal

Lilholm & Partnere forestår bygherrerådgivningen i forbindelse med etablering af ny skøjtetræningshal i Hørsholm Idrætspark. Opgaven omfatter i udarbejdelsen af program for totalentrepriseudbud i EU-udbud, gennemførelse af totalentrepriseudbuddet samt opfølgning på projektering og udførelse.

7. Juli 2014

Hørsholm Kommune - Hørsholm Idrætspark - Bygningsmæssig opgradering

Lilholm & Partnere forestår bygherrerådgivningen i forbindelse med bygningsmæssig opgradering af Hørsholm Idrætspark. Opgaven omfatter medvirken ved tilvejebringelsen af Ideoplæg, Udbud af rådgivningsydelserne i EU-udbud, medvirken ved entrepriseudbud samt opfølgning på projektering og udførelse.

16. Juni 2014

Region Hovedstaden, Rigshospitalet - Nybygning for mor, barn og forplantning

Lilholm & Partnere forestår udbudsrådgivningen i forbindelse med udbud af bygherrerådgivningen i EU-udbud.

15. April 2014

Vallensbæk Kommune - Tagrenovering af Vallensbæk Idrætscenter

Lilholm & Partnere forestår bygherrerådgivningen i forbindelse tagrenoveringen, herunder tilvejebringelsen af Tilstandsrapport, valg af renoveringsløsning og udbudsform Samt medvirken ved entrepriseudbud og opfølgning.

9. April 2014

Vallensbæk Kommune - Ud- og Ombygning af Egholmskolen

Lilholm & Partnere forestår bygherrerådgivningen og byggeledelsen i forbindelse med gennemførelsen af etape 2 i fagentreprise og etape 3 i hovedentreprise.​

9. december 2013

Københavns Lufthavne CPH - Udbud af parallelle rammeaftaler for arkitekt- og ingeniørrådgivning

Lilholm & Partnere forestår EU-udbud af parallelle rammeaftaler for arkitekt- og ingeniørrådgivning med en varighed på op til 5 år.

Opgaverne omfatter:

1. Arkitektrådgivning, Mindre opgaver.

2. Arkitektrådgivning, Større opgaver.

3. Ingeniørrådgivning, Byggeri

4. Ingeniørrådgivning, Anlæg og Fagteknik

5. Ingeniørrådgivning, Special belægninger

2. december 2013

Furesø Kommune - Plejecenter Farun Midtpunkt

Lilholm & Partnere forestår lejerådgivning i forbindelse med etablering af plejeboliger ved ombygning af eksisterende lejeboliger.

16. oktober 2013

Lyngby-Taarbæk Kommune - Omsorgsboliger Buddingevej 50

Lilholm & Partner medvirker ved etablering af 40 omsorgsboliger ved Buddingevej.

Som det første gennemføres en mini projektkonkurrence som parallelle opdrag mellem 3 designfirmer. Vinderen medvirker ved udarbejdelse af lokalplan og evt. estetisk rådgiver i den videre proces.

På baggrund af vinderforslaget udbydes opgaven i totalentreprise konkurrence.

7. oktober 2013

Københavns Kommune, Kobenhavns Ejendomme - Ny daginstitution på Robert Jacobsens Vej

Lilholm & Partnere forestår EU-udbud af totalrådgivning i forbindelse med etablering af ny daginstitution i Ørestad. Byggeriet udgår ca. 1.000m2 i 5 etager med et samlet budget på ca. kr. 40 mio.

24. september 2013

Bornholms Museum - Madkulturhus, Melstedgård

Lilholm & Partnere forestår udbud af projektkonkurrence inkl. totalrådgivning i forbindelse med etablering af nyt madkultur ved melstedgård på Bornholm.

26. august 2013

Hørsholm Kommune - Aktivitetescentret Sophielund

Lilholm & Partnere forestår udbud af totalrådgivning via annoncering på udbud.dk i forbindelse med etablering tilbygning af aktivitetscenter på 550 m2.

28. juni 2013

Lyngby-Taarbæk Spildevand A/S - 3 udbud på spildevandsområdet

Lilholm & Partnere forestår gennemførelse af 3 EU-udbud på spildevandsområdet omfattende ledningsrenoveringer, LAR-anlæg og bygværker.

Udbuddene omfatter:​

1. Ingeniørrådgivning i forbindelse Fæstningskanalen.

2. Ingeniørrådgivning i forbindelse med Ålebækken

3. Rammeaftale for gennemførelse af hydrauliske beregninger.

15. juni 2013

Bornholms Regionskommune - Ny daginstitution i Nexø

Lilholm & Partnere forestår annonceringsudbud for antagelse af totalrådgiver herunder udarbejdelse af byggeprogram samt opfølgning på projektering og udførelse.

1. juni 2013

Region Hovedstadens Psykiatri - Transkulturel Psykiatri

Lilholm & Partnere forestår bygherrerådgivningen i forbindelse ned opførelse af nyt behandlingsbygning for Transkulturel Psykiatri i PC Ballerup. Byggeriet omfatter 1.000 m2 og udbydes i totalentreprise. Endvidere forestås opfølgning på projektering og udførelse.

15. maj 2013

Lyngby-Taarbæk Kommune - Faciliteter for breddeidrætten inkl. ny Multihal

Lilholm & Partnere forestår bygherrerådgivningen i forbindelse med etablering af Faciliteter for Breddeidrætten inkl. ny Multihalen i Lyngby Idrætsby. Byggeriet omfatter ca. 3.500 m2 nybyggeri og blive opført i totalentreprise med projektering og udførelse i partnering. Ydelsen er inkl. planlægning, fastlæggelse af udbudsstrategi, udarbejdelse af byggeprogram samt udbuds i totalentreprise og opfølgning på projektering og udførelse.

15. april 2013

Guldborgsund Kommune - Ny folkeskole i Nykøbing Falster

Lilholm & Partnere forestår bygherrerådgivningen i forbindelse med etablering af en ny folkeskole i Nykøbing Falster. Byggeriet omfatter ca. 9.400 m2 nybyggeri og blive opført i totalentreprise med projektering og udførelse i partnering. Ydelsen er inkl. planlægning, fastlæggelse af udbudsstrategi, brugerdialog og byggeprogram samt udbuds i totalentreprise og opfølgning på projektering og udførelse.

15. marts 2013

Forsyning Helsingør Service A/S - Nyt Driftscenter

Lilholm & Partnere forestår udbud af projektkonkurrence inkl. en 3. dimension i forbindelse med samling af forsyningens aktiviteter i Nyt Driftscenter på Energivej. Ydelserne omfatter planlægning, gennemførelse af brugerdialog, udarbejdelse af byggeprogram og konkurrencebetingelser samt gennemførelse af projektkonkurrence.

5. marts 2013

Gentofte Kommune - 5-års eftersyn

Lilholm & Partnere forestår gennemførelse af 5-års eftersyn for fem institutioner.

18. januar 2013

Lyngby-Taarbæk Kommune - Lyngby Stadion

Lilholm & Partnere forestår overordnet bygherrerådgivning i forbindelse med totalentrepriseudbud for etablering af ny tribune og nu boldbane for overholdelse af krav til spil i Superligaen.

15. januar 2013

Region Hovedstadens Psykiatri - Ny Psykiatri Ballerup

Lilholm & Partnere forestår planlægning, forundersøgelser, fastlæggelse af udbudsstrategi mv. i forbindelse med samling af spiseforstyrrelser i Ny Psykiatri Ballerup. Endvidere gennemføres EU-udbud af bygherrerådgivning.​​

28. juni 2013

Lyngby-Taarbæk Spildevand A/S - 3 udbud på spildevandsområdet

Lilholm & Partnere forestår gennemførelse af 3 EU-udbud på spildevandsområdet omfattende ledningsrenoveringer, LAR-anlæg og bygværker.

Udbuddene omfatter:

1. Ingeniørrådgivning i forbindelse Fæstningskanalen.

2. Ingeniørrådgivning i forbindelse med Ålebækken

3. Rammeaftale for gennemførelse af hydrauliske beregninger.

15. juni 2013

Bornholms Regionskommune - Ny daginstitution i Nexø

Lilholm & Partnere forestår annonceringsudbud for antagelse af totalrådgiver herunder udarbejdelse af byggeprogram samt opfølgning på projektering og udførelse.

1. juni 2013

Region Hovedstadens Psykiatri - Transkulturel Psykiatri

Lilholm & Partnere forestår bygherrerådgivningen i forbindelse ned opførelse af nyt behandlingsbygning for Transkulturel Psykiatri i PC Ballerup. Byggeriet omfatter 1.000 m2 og udbydes i totalentreprise. Endvidere forestås opfølgning på projektering og udførelse.

15. maj 2013

Lyngby-Taarbæk Kommune​

Faciliteter for breddeidrætten inkl. ny Multihal

Lilholm & Partnere forestår bygherrerådgivningen i forbindelse med etablering af Faciliteter for Breddeidrætten inkl. ny Multihalen i Lyngby Idrætsby. Byggeriet omfatter ca. 3.500 m2 nybyggeri og blive opført i totalentreprise med projektering og udførelse i partnering. Ydelsen er inkl. planlægning, fastlæggelse af udbudsstrategi, udarbejdelse af byggeprogram samt udbuds i totalentreprise og opfølgning på projektering og udførelse.

15. april 2013

Guldborgsund Kommune - Ny folkeskole i Nykøbing Falster

Lilholm & Partnere forestår bygherrerådgivningen i forbindelse med etablering af en ny folkeskole i Nykøbing Falster. Byggeriet omfatter ca. 9.400 m2 nybyggeri og blive opført i totalentreprise med projektering og udførelse i partnering. Ydelsen er inkl. planlægning, fastlæggelse af udbudsstrategi, brugerdialog og byggeprogram samt udbuds i totalentreprise og opfølgning på projektering og udførelse.

15. marts 2013

Forsyning Helsingør Service A/S - Nyt Driftscenter

Lilholm & Partnere forestår udbud af projektkonkurrence inkl. en 3. dimension i forbindelse med samling af forsyningens aktiviteter i Nyt Driftscenter på Energivej. Ydelserne omfatter planlægning, gennemførelse af brugerdialog, udarbejdelse af byggeprogram og konkurrencebetingelser samt gennemførelse af projektkonkurrence.

5. marts 2013

Gentofte Kommune - 5-års eftersyn

Lilholm & Partnere forestår gennemførelse af 5-års eftersyn for fem institutioner.

18. januar 2013

Lyngby-Taarbæk Kommune - Lyngby Stadion

Lilholm & Partnere forestår overordnet bygherrerådgivning i forbindelse med totalentrepriseudbud for etablering af ny tribune og nu boldbane for overholdelse af krav til spil i Superligaen.

15. januar 2013

Region Hovedstadens Psykiatri - Ny Psykiatri Ballerup

Lilholm & Partnere forestår planlægning, forundersøgelser, fastlæggelse af udbudsstrategi mv. i forbindelse med samling af spiseforstyrrelser i Ny Psykiatri Ballerup. Endvidere gennemføres EU-udbud af bygherrerådgivning.

22. oktober 2012

Københavns Kommune, Købengavns Ejendomme - Helhedsrenovering af 6 forlkeskoler

Lilholm & Partnere forestår ydelsen som gennemgående bygherrerådgiver i forbindelse med helhedsrenovering af 6 Københavnske folkeskoler. Opgaven omfatter rådgivning vedr. definition af renoveringsopgaven, tilstandsvurdering,prioritering af renoveringsopgaven, udbudsstrategi, overordnet økonomistyring samt udbud.

Renoveringsopgaven opdeles i emnerne genopretning, modernisering, energirenovering, klimatilpasning, indeklima og tilgængelighed.

1. oktober 2012

Bispebjerg Projektet - Udbud af gennemgående bygherrerådgiver

Lilholm & Partnere forestår EU-udbud for antagelse af gennemgående bygherrerådgiver for ad-hoc rådgivning af bygherreorganisationen.

15. september 2012

Hedensted Kommune - Omfartsvej ved Ørum

Lilholm & Partnere forestår annonceringsudbud i forbindelse med antagelse af totalrådgiver for projekteringf af ny omfatrsvej ved Ørum.

5. september 2012

Lyngby-Taarbæk Forsyning - Udbud af belægningsarbejder

Lilholm & Partnere forestår udbud af rammeaftale belægningsarbejder i forbindelse med akutte ledningsbrud og løbende vedligeholdelse af vand- og spildevandsledninger.

15. august 2012

Bornholms Regionskommune - Nyt liv i Rønne Svømmehal

Lilholm & Partner forestår udbud af projektkonkurrence i forbindelse med entablering af nyt liv i Rønne Svømmehal. Projektet støttes af Lokale - og Anlægsfondes og Philips Fonden.

11. juni 2012

Bornholms Regionskommune - Ny daginstitution i Aarkirkeby

Lilholm & Partnere forestår annonceringsudbud for antagelse af totalrådgiver herunder udarbejdelse af byggeprogram samt opfølgning på projektering og udførelse.

26. marts 2012

Holbæk kommune - Udbud af parallelle rammeaftaler for totalrådgivning

Lilholm & Partnere forestår EU-udbud af parallelle rammeaftaler for totalrådgivning i forbindelse af renovering og tilbygning af Holbæk Kommunes bygningsmasse.

1. marts 2012

Københavns Kommune, Københavns Ejendomme - Renovering af Frankrigsgade Svømmehal

Lilholm & Partnere forestår miniudbud af totalrådgivning i forbindelse med renovering af Frankrigsgade Svømmehal.

22. december 2011

Bornholms Regionskommune - Nyt Rådhus i Rønne

Lilholm & Partnere forestår planlægningen samt udbud af totalrådgivning i forbindelse med etablering af nyt Rådhus i Rønne. Opgaven omfatter renovering af ca. 4.000 m2 bygning samt 8.500 m2 nybygning.

9. november 2011

Boligforeningen 3B - Energimærkning

Lilholm & Partnere forestår udbud af 4 rammeaftaler for energimærkning(EMO) af boligforeningens ca. 1 Mio m2 bygningsmasse.

9. november 2011

CPH Københavns Lufthavne - Om- og udbygning af Terminal 2 og Arkaden

Lilholm og Partnere forestår udbud af totalrådgivning og eftrefølgende udbud af entrepriseydelserne i forbindelse med Om- og udbygning af Terminal 2 og Arkaden. Totalrådgivningen opdelse på hver sin delaftale for henholdsvis Terminal 2 og Arkaden; men entrepriseydelserne opdelse i 4 hovedentrepriser. Opgaverne gennemføres hovedentreprise med partnering.

12. oktober 2011

Lolland Kommune, Gundborgsund Kommune og Region Sjælland - Nyt Fælleskøkken

Lilholm & Partnere forestår planlægning samt udbud af totalrådgivning for etableren af nyt Fælleskøkken i Sakskøbing. Byggeriet areal vil omfatter ca. 2.000 m2 og med en årlig produktion på ca. 560.000 døgnkostenheder.

7. september 2011

Hørsholm Kommune - Energirenovering af Hørsholm Svømmehal og Hørsholm Skøjtehal

Lilholm & Partnere forestår bygherrerådgivningen i forbindelse med energirenovering af Hørsholm Svømmehal og Hørsholm Skøjtehal.

Opgaven udbydes i totalentreprise og omfatter endvidere opfølgning på projektering og udførelse.

18. august 2011

Region Hovedstaden - Rigshospitalet

Lilholm & Partnere forestår den overordnede bygherrerådgivning i forbindelse med planlægning og udbud af bygherrerådgivningen ved etablering af Ny Sterilcentral 1. Det samledes investeringsbudget andrager ca. kr. 350 mio.

1. august 2011

Vi er flyttet - Ny adresse

Vi er flyttet til nye kontorlokaler og vores adresse er nu:

Lundtoftegårdsvej 97, 2., 2800 Kgs. Lyngby.

21. juni 2011

Glostrup Forsyning - Ombygning af administrationsbygning

Lilholm & Partenre forestår bygherrerådgivning i forbindelse med ombygning af administrationsbygning. Opgaven omfatter planlægning, programmering udbud i totalentreprise samt opfølgning på projektering og udførelse.

15. juni 2011

Holbæk Kommune - Ombygning af Jyderup Skole

Lilholm & Partnere forestår programmering og udbud i forbindelse med ombygning og energioptimering af Jyderup Skole. Opgaven udbydes i totalentreprisekonkurrence.

10. maj 2011

Region Hovedstaden

Lilholm & Partnere forestår udbud af rammeaftaler for energimærkning(EMO)for regionens ca. 1.8 mio. m2 bygninger.

6. maj 2011

Haldor Topsøe - Minientrepriseudbud

For at standardisere virksomhedens udbudsmateriale og udbudsprocedure gennemføres tre minientrepriseudbud for henholdsvis en ombygning, en tagrenovering og en facaderenovering.

3. maj 2011

Rødovre Kommune - Energimærkning

Lilholm & Partnere forestår udbud af energimærkning (EMO) for kommunen ca. 200.000 m2 bygningsmasse.

10. april 2011

Holbæk Kommune - Ombygning af Holbæk Seminarium

Lilholm & Partnere forestår udbud af rammeaftale for totalrådgivning i forbindelse med ombygning og energirenovering af den frede bygning Holbæk Seminarium.

28. februar 2011

Region Hovedstadens Psykiatri - Udvidelse af Lunden

Lilholm & Partnere forestår miniudbud af totalrådgivning i forbindelse med udvidelse af Lunden med 12 botilbud herunder varetagelse af opfølgning på projektering og udførelse.

23. februar 2011

Lolland Kommune - Ny svømmehal i Nakskov

Lilholm & Partnere forestår udbud af totalrådgivningen i forbindelse med etablering af ny svømmehal i Nakskov.

15. januar 2011

Herlev Kommune - Udbygning af squashcenter ved Skinderskovhallen

Lilholm & Partnere forestår bygherrerådgivningen i forbindelse med udbygning af squashcentret med 6 baner, klublokale, køkken og opholdsområde. Opgaven udbydes i totalentreprise.

12. januar 2011

Haldor Topsøe - Industrialisering af stakproduktion for Topsøe Fuel Cell

Lilholm & Partnere forestår udbud af eksterne industrirådgivning i forbindelse med opbygning af produktionsline/-er for produktion af brænselsstakke.

7. januar 2011

CPH Københavns Lufthavne - Ud- og ombygning af Finger C

Lilholm & Partnere forestår EU-udbud af bygherrerådgivningen i forbindelse med ud- og ombygning af Finger C.

17. december 2010

Boligkontoret Danmark - Udbud af parallelle rammeaftaler for totalrådgivning

Lilholm & Partnere forestår udbud af parallelle rammeaftaler for totalrådgivning. Der etableres rammeaftaler for 3 geografiske områder.

13. december 2010

Region Hovedstadens Psykiatri - Tagrenovering på PC Glostrup

Lilholm & Partnere forestår miniudbud for antagelse af totalrådgiver til gennemførelse af ca. 26.000 m2 tagrenovering på psykiatrisk center i Glostrup.

8. december 2010

Boligkontoret Danmark - Opførelse af almene familieboliger i Nakskov

Lilholm & Partnere forestår offentligt EU-udbud for antagelse af totalrådgiver i forbindelse med opførelse af 30 almene familieboliger på Anemonevej i Nakskov.

9. november 2010

Københavns Kommune, Københavns Ejendomme - Miniudbud for 2 skolebyggerier

Lilholm & Partnere forestår 2 seperate miniudbud for antagelse af totalrådgivere for om- og udbygning af Korsager Skole og Vibenhus Skole.

2. juli 2010

Haldor Topsøe - Udbud af ny administrationsbygning i Frederikssund

Lilholm & Partnere forestår bygherrerådgivningen i forbindelse med etablering af ny administrationsbygning i Frederikssund. Byggeriet omfatter ca. 3.000 m2 admininstrtionsbyggeri og blive opført i totalentreprise med projektering og udførelse i partnering.

1. juli 2010

Københavns Kommune, Københavns Ejendomme - Udbud af parallelle rammeaftaler for arkitekt- og ingeniørrådgivning

Lilholm & Partnere assisterer Københavns Ejendomme i forbindelse med genudbud af parallelle rammeaftaler for arkitekt- og ingeniørrådgivning for en maksimal periode på 4 år.

5. maj 2010

Hørsholm Kommune - Ombygning af Hørsholm Skole

Lilholm & Partnere forestår udbud i forbindelse med ombygning og energioptimering af Hørsholm Skole. Opgaven udbydes i totalentreprisekonkurrence med projektering og udførelse i partnering.

4. april 2010

Haldor Topsøe - Byggemodning af nyt administrationsområde i Frederikssund

Lilholm & Partnere forestår planlægning og bygherrerådgivningen i forbindelse med grundkøb, udbud og byggemodning af nyt administrationsområde i Frederikssund herunder anlæg af p-pladser.

5. januar 2010

Københavns Kommune, Københavns Ejendomme - Udbygning af 7 skoler

Lilholm & Partnere forestår planlægning og EU-udbud af totalrådgivning i forbindelse med udvidelse af 7 skoler med tilhørende fritidstilbud.

Opgaverne udbydes som enkeltopgaver og omfatter skolerne: Skolen på Kastelvej, Tove Ditlevsens Skole, Kirkebjerg Skole, Vanløse Skole, Utterslev Skole, Frederikssundsvejens Skole og Øster Farimagsgades Skole.

Det samlede investeringsbudget andarger ca. kr. 600 mio.

4. januar 2010

Region Hovedstadens Psykiatri - PC Sct Hans

Lilholm & Partnere forestår den overordnede bygherrerådgivning i forbindelse med planlægning og udbud af bygherrerådgivningen ved etaplering af nye sengeafsnit på Psykiatrisk Center Sct Hans i Roskilde. Det samlede investeringsbudget andrager ca. kr. 460 mio.

12. december 2009

CPH Københavns Lufthavne - Udbud af parallelle rammeaftaler for arkitekt- og ingeniørrådgivning

Lilholm & Partnere forestår EU-udbud af parallelle rammeaftaler for arkitekt- og ingeniørrådgivning for en maksimal periode på 4 år. Opgaven omfatter 5 udbud for henholdsvis Arkitektrådgivning, Ingeniørrådgivning Byggeri, Ingeniørrådgivning Anlæg, Ingeniørrådgivning Fagteknik El og Ingeniørrådgivning Fagteknik VVS. Totalrådgivning Renovering, Arkitektrådgivning og Ingeniørrådgivning

5. december 2009

Region Hovedstaden - Rigshospitalet

Lilholm & Partnere forestår den overordnede bygherrerådgivning i forbindelse med planlægning og udbud af bygherrerådgivningen ved etablering af 1. byggeafsnit, Nordfløjen. Det samledes investeringsbudget andrager ca. kr. 1,85 mia.

16. oktober 2009

EUC-Sjælland - Ny afdeling for struktøruddannelsen

Lilholm & Partnere foreståer bygherrerådgivningen i forbindelse med opførelse af ny afdeling for Struktøruddannelsen på ialt ca. 1.500m2.

Opgaven udbudes i nationalt-udbud med afholdelse af totalentreprisekonkurrence og efterfølgende projektering og udførelse i partnering.

12. februar 2009

Hørsholm Kommune - Opførelse af Klimainstitution

Lilholm & Partnere forestår bygherrerådgivningen i forbindelse med planlægning, udbud og opførelsen af en klima-institution på Breeltevej i Hørsholm Kommune som integreret vuggestue og børnehave på ca. 1.300 m2.

Institutionen opføres efter Aktivhus-princippet, hvilket betyder at den skal være selvforsynende med el og varme produceret fra solenergi.

VKR Holding yder støtte til byggeriet.

9. februar 2009

Roskilde Kommune - Udbud af vedligeholdelseopgaver

Lilholm & Partnere forestår udbud af vedligeholdelsesopgaver fordelt på 9 fagområder.

Den udbudte ydelse omfatter opgaver for kr. 183 mio. over en 4-årig periode.

5. januar 2009

Frederiksberg Kommune - Udbud af parallelle rammeaftaler

Lilholm & Partnere forestår udbud af parallelle rammeaftaler for vedligeholdelsesopgaver og mindre fagentrepriser.

Den udbudte ydelse omfatter opgaver for kr. 380 mio. for en 4-årig periode.

15. december 2008

Københavns Kommune, Københavns Ejendomme - Opførelse af Fælledklubhus

Lilholm & Partnere er udvalgt blandt 13 tilbudsgiverer til at forestå bygherrerådgivningen i forbindelse med opførelse af Fælledklubhus ved Fælledparken og Østre Allé.

Opgaven udbydes i totalentreprise og projektering og udførelse gennemføres i et partneringsamarbejde med åbne kalkulationer og inciatmentsaftale.

15. september 2008

Region Hovedstaden - Rokadeplan og ombygning

Lilholm & Partnere forestår bygherrerådgivning i forbindelse med rokadeplan og ombygning for BTE, AME og Medico på Hillerød Hospital.

1. september 2008

Boligforeningen 3B - Udbud af parallelle rammeaftaler for EMO

Lilholm & Partnere foreståe udbud af parallelle rammeaftaler for energimærkning(EMO)for en maksimal periode på 4 år.

5. august 2008

Greve Kommune - Renovering af Greve Svømmehal

Lilholm & Partnere forestår bygherrerådgivningen i forbindelse med renovering af Greve Svømmehal.

Revoveringen gennemføres i totalentreprise med projektering og udførelse i partnering.

25. april 2008

Greve Kommune - Salg af Greve Svømmehal og af de omkringliggende arealer

Lilholm & Partnere forestår bygherrerådgivningen i forbindelse med salg af Greve Svømmehal og af de omkringliggende arealer herunder renovering af svømmehallen.

1. april 2008

Frederiksberg Kommune - Plejeboliger i Nimbusparken

Lilholm & Partnere forestår genudbud af opførelse af ca. 55 plejeboliger i Nimbusparken. Opgaven udbydes som EU-udbud i totalentreprisekonkurrence og projektering og udførelse gennemføres som teamentreprise i partnering med åbne kalkulationer og incitamentsaftale og incitamentsaftale

29. februar 2008

Glostrup Kommune - Børneinstitutionen Essedal

Lilholm & Partnere forestår bygherrerådgivningen ved opførelse af børneinstitutionen Essedal på ca. 1000m2. Institutionen opføres som passivhus.

19. december 2007

Glostrup Kommune - Børneinstitutionen Perlen

Lilholm & Partnere forestår bygherrerådgivningen ved opførelse af børneinstitutionen Perlen på ca. 1000m2. Institutionen opføres som præfabrikeret elementbyggeri.

18. december 2007

Københavns Kommune, Københavns Ejendomme - Udbud af parallelle rammeaftaler for EMO

Lilholm & Partnere forestår EU-udbud af parallelle rammeaftaler for EMO for en maksimal periode på 4 år.

17. december 2007

Nyt rådgivningscenter ved Sorø - Prækvalifikation

Interesserede teams bestående af entreprenør, arkitekt og ingeniør skal henvende sig senest den 11. januar 2008 til Lilholm & Partnere.

En nærmere beskrivelse af opgaven og omfang af det ønskede materiale fremgår af annonce indrykket i Licitationen den 17.12 og 18.12.2008

4. december 2007

Lilholm & Partner søger en bygherrerådgiver

Klik på Jobs og læs mere.

12. november 2007

Københavns Kommune, Københavns Ejendomme - Udbud af parallelle rammeaftaler for rådgivningsydelser

Lilholm & Partnere forestår EU-udbud af parallelle rammeaftaler for arkitekt- og ingeniørrådgivning for en maksimal periode på 4 år. Opgaven omfatter 4 udbud for henholdsvis Totalrådgivning Nybyggeri, Totalrådgivning Renovering, Arkitektrådgivning og Ingeniørrådgivning

18. oktober 2007

Fonden Roskilde Vandrehjem - Udnyttelse af byggefelt ved havnefronten

Lilholm & Partnere forestår udarbejdelse af en planlægningsnotat for udnyttelse af et byggefelt ved havnefronten i Roskaldehavn dels til vandrehjem og dels til anden anvendelse.

​11. september 2007

Københavns Kommune, Københavns Ejendomme - Udbud af bygherrerådgivning for Njalsgården

Lilholm & Partnere forestår udbud af bygherrerådgivningen i forbindelse med istandsættelse, ombygning og indretning af Njalsgården til kontorformål.

5. juni 2007

Region Hovedstaden - Renovering af Dronningegangen mm

Lilholm & Partnere forestår bygherrerådgivningen ved renovering af

Dronningegangen mm på Hillerød Hospital. Opgaven udbydes i teamentreprise med partnering.

30. maj 2007

SKUB Gentofte Kommune - Bevægelseshus ved Dyssegårdsskolen mm

Lilholm & Partnere forestår udbud i forbindelse med opførelses af bevægelseshus mm ved Dyssegårdsskolen. Opgaven udbydes i totalentreprisekonkurrence med projektering og udførelse i partnering.

17. april 2007

Natco ApS - Teknisk due diligence

I forbindelse med erhvervelse af ejendomsportefølge i Tyskland udfører Lilholm & Partnere teknisk due diligence på 12 boligejendomme.

10. april 2007

Landboforeningen Gefion - Nyt domicil og rådgivningscenter

Lilholm & Partnere forestår bygherrerådgivningen i forbindelse med etablering af nyt domicil og rådgivningscenter i Sorø. Byggeriet omfatter ca. 10.000 m2 admininstrtionsbyggeri og blive opført i totalentreprise med projektering og udførelse i partnering.

28. februar 2007

Fonden MarieHjemmene - Udbud af parallelle rammeaftaler

For Fonden MarieHjemmene forestår Lilholm & Partnere udbud af parallelle rammeaftaler for totalrådgivning

20. januar 2007

Louise Mariehjemmet - Ombygning til plejehjem

Lilholm & Partnere udføret EU-udbud i forbindelsem med prækvalifikation og valg af totalentreprenør.

22. december 2006

Frederiksberg Kommune - Plejeboliger i Nimbusparken

Lilholm & Partnere forestår bygherrerådgivningen ved opførelse af ca. 55 plejeboliger i Nimbusparken. Opgaven udbydes som EU-udbud i totalentreprisekonkurrence og projektering og udførelse gennemføres som teamentreprise i partnering med åbne kalkulationer og incitamentsaftale og incitamentsaftale

4. december 2006

CVU København/Nordsjælland - Campus Hillerød

Lilholm & Partnere er valgt som bygherrerådgivere i forbindelse med etablering af Campus Hillerød bestående af Pædagogseminarium, Sygeplejeskole, Skole for psykomotorik mm.

16. november 2006

3F - Tilbygning/ombygning

Lilholm og Partnere forestår bygherrerådgivningen i forbindelse med til- og ombygning af 3F Storkøbenhavn, Nordvest.

15. november 2006

Københavns Kommune - Botilbud for psykisk syge

Lilholm & Partnere forestår EU-udbud for valg af totalrådgiver samt brugerdialog og udarbejdelse af byggeprogram i forbindelse af modernisering og udbygning af 2 botilbud på Sundbygaard.

19. oktober 2006

Københavns Kommune - Botilbud på handicapområdet

Lilholm & Partnere forestår EU-udbud for valg af totalrådgiver samt brugerdialog og udarbejdelse af byggeprogram i forbindelse af modernisering og udbygning af 2 botilbud i Sundbyvangbebyggelsen.

19. september 2006

EUC-Sjælland - Ny afdeling for HTX og BTH i Næstved

Lilholm & Partnere foreståer bygherrerådgivningen i forbindelse med opførelse af ny afdeling for HTX og BTH på ialt ca. 5.000m2.

Opgaven udbudes i EU-udbud med afholdelse af totalentreprisekonkurrence og efterfølgende projektering og udførelse i partnering.

20. juni 2006

Rødovre Kommune - Revision af Fællesbetingelser

Lilholm & Partnere bistår Rødovre Kommune i forbindelse med revision af kummunens fællesbetingelser (AB 92)som danner aftalegrundlag for gennemførelse af bygge- og anlægsarnbejder i Rødovre Kommune.

19. juni 2006

Greve Kommune - Etablering af multihaller

Lilholm & Partnere forestår bygherrerådgivningen i forbindelse med udvidelse af Greve Idræts Center med nye multihaller.

Det er planen at gennemføre projektet i totalentreprise efter et forudgående EU-udbud.

1. maj 2006

Boligkontoret Danmark - Udbud af parallelle rammeaftaler

For boligkontoret Danmark forestår Lilholm & Partnere udbud af parallelle rammeaftaler for totalrådgivning.

28. april 2006

CAC - Teknisk due diligence

For Aktieselskabet Carl Christensen gennemfører Lilholm & Partnere teknisk due diligence i forbendelse med køb af erhvervsejendom.

28. marts 2006

Ejerforeningen Gemini Residence - 1-år gennemgang

For Ejerforeningen Gemini Residence forestår Lilholm & Partnere 1-års gennemgangen for den samlede bebyggelse på ialt 84 lejligheder.

18. februar 2006

Iselingeskolen - Renovering for skimmelsvamp

For Vordingborg Kommune forestår Lilholm & Partnere udarbejdelse af handlingsplan i forbindelse med renovering for skimmelsvamp.

6. januar 2006

Fonden Sjakket - Renovering af Fabrikken

For Fonden Sjakket 2004 forestår Lilholm & Partnere byggeledelsen i forbindelse med renovering af Fabrikken 2400NV. Fabrikken anvendes til skoleundervisning for nærområdets socialt belastede børn og unge.

Projektet er tegnet af Plot og nyder støtte fra Fonden RealDania, Lokale- og Anlægsfonden, Egmontfonden, Sygekassernes Helsefond og Kobenhavns Kommune.

www.sjakket.dk

21. december 2005

Frederiksberg Kommune - Plejeboliger i Nimbusparken

Lilholm & Partnere forestår bygherrerådgivningen ved opførelse af ca. 60 plejeboliger i Nimbusparken. Opgaven udbydes i EU-udbud og projektering og udførelse gennemføres som teamentreprise i partnering med åbne kalkulationer og incitamentsaftale

6. december 2005

Tobidan-Bremsomat - Udvidelse af erhvervsbyggeri

Lilholm & Partnere forestår bygherrerådgivningen i forbindelse med udvidelse af lagerkapaciteten som gennemføres i totalentreprise.

1. november 2005

SKUB Gentofte Kommune - Fritids- og idrætsfaciliteter ved Gersonsvej

Thomas P. Schmidt, Lilholm & Partnere forestår projektledelsen i forbindelse med etablering af fritids- og idrætsfaciliteter ved Gersonsvej.

1. november 2005

SKUB Gentofte Kommune - Tranegårdsskolen

Thomas P. Schmidt, Lilholm & Partnere forestår projektledelsen i forbindelse med ud- og ombygning af Tranegårdsskolen.

17. juni 2005

Roskilde Amt - Nyt Behandlingshjem

Lilholm & Partnere er valgt som bygherrerådgiver ved opførelse af nyt behandlingshjem for autistiske børn og unge i Roskilde Amt. Opgaven udbudes i nationalt-udbud og med afholdelse af totalentreprisekonkurrence.

10. juni 2005

Assens Hallerne - Nyetablering af mulithaller

For den selvejende institution Assens Hallerne forestår Lilholm & Partnere bygherrerådgivningen i forbindelse med etablering af nye multihaller på en ny lokalitet. Fase 1 omfatter gennemførelse af en team-enterprisekonkurrence som udføres i samarbejde med Assens Kommune og Lokale- og Anlægsfonden.

Byggeriet projekteres og udføres i et partnering samarbejde.

20. maj 2005

Greve Kommune - Udbud af boligøer

Lilholm & Partnere forestår udbud af 2 boligøer for opførelse af ialt 250 boliger i Langagergård i Greve Kommune. Udbudet gennemføres i 2 faser, hvor de højeste bud udvælges i fase 1 og den endelige vinder/-ere findes efter udarbejdelse af bebyggelsesplan i fase 2.

15. marts 2005

Frederiksberg Kommune - Plejeboliger ved Flintholm

Lilholm & Partnere forestår bygherrerådgivningen ved opførelse af 50 plejeboliger ved Flintholm Station. Opgaven udbydes i EU-udbud med afholdelse af totalentreprisekonkurrence og efterfølgende projektering og udførelse i partnering med åbne kalkulationer og incitamentsaftale.

1. december 2004

Frederiksberg Kommune - Anlæg af kunststofbaner​

Lilholm & Partnere forestår bygherrerådgivningen ved anlæg af kunststofbaner på 4 folkeskoler samt Frederiksberg Stadion.

15. november 2004

SKUB Gentofte Kommune - Arkitektudbud

Lilholm & Partnere forestår EU-udbud af arkitektydelserne i forbindelse med om- og/eller udbygning af Skovgårdsskolen, Skovshoved Skole, Søgårdsskolen samt opførelse af ny hal mm. til Ordrup Skole og Ordrup Gymnasium.

15. november 2004

SKUB Gentofte Kommune - Ingeniørudbud

Lilholm & Partnere forestår EU-udbud af ingeniørydelserne i forbindelse med om- og/eller udbygning af Skovgårdsskolen, Skovshoved Skole, Søgårdsskolen samt opførelse af ny hal mm. til Ordrup Skole og Ordrup Gymnasium.

10. november 2004

Frederiksberg Rådhus - Vinduesrenovering

Lilholm & Partnere bistår Frederiksberg Kommune med udbud af vinduesrenovering af Frederiksberg Rådhus i hovedentreprise.

8. november 2004

Greve Svømmehal - Renovering

Greve Kommune har valgt Lilholm & Partnere som bygherrerådgivere i forbindelse med renovering af Greve Svømmehal. For valg af samarbejdsform gennemføres en analyse af teamentreprise i partnering som nationalt udbud og totalrådgivning i eu-udbud. Efterfølgende gennemføres udbud og der følges op på projektering og udførelse.

26. oktober 2004

Det nye Helgoland - Københavns Idrætsanlæg

Lilholm & Partnere har indgået aftale med Københavns Idrætsanlæg om bygherrerådgivning i forbindelse med opførelse af Det nye Helgoland på Amager Strandpark.

6. juli 2004

I/S Vestbad

Lilholm & Partnere forestår bygherrerådgivningen i forbindelse ombygning og udvidelse af I/S Vestbad, der ejes af kommunerne Brøndby og Rødover

22. juni 2004

Munkegårdsskolen - Gentofte Kommune

Lilholm & Partnere har indgået aftale med SKUB om gennemførelse af EU-udbud for udvælgelse af entreprenør, arkitekt og ingeniør til projektering og udførelse af om- og tilbygning til Munkegårdsskolen i teamentreprise i partnering.

27. maj 2004

Erhvervs Uddannelses Center i Køge

For EUC Sjælland forestår Lilholm & Partnere bygherrerådgivningen i forbindelse med opførelse af ca. 6.500 m2 undervisningsbygninger i Køge. Opgaven udbydes i EU-udbud og gennemføres som teamentreprise i partnering.

25. maj 2004

Gersonsvej - Gentofte Kommune

Lilholm & Partnere har indgået aftale med SKUB om gennemførelse af forundersøgelser samt nationalt udbud for udvælgelse af entreprenør, arkitekt og ingeniør til projektering og opførelse af fritidsfaciliteter i teamentreprise i partnering.

3. maj 2004

Tranegårdsskolen - Gentofte Kommune

Lilholm & Partnere har indgået aftale med SKUB om gennemførelse af nationalt udbud for udvælgelse af entreprenør, arkitekt og ingeniør til projektering og udførelse af om-og tilbygning til Tranegårdsskolen i teamenterprise i partnering.

16. februar 2004

Greve kommune - Skoleudbygninger

Lilholm & Partnere er bygherrerådgivere i forbindelse med etablering af nyt Sciencecenter på Krogårdskolen og udbygning af Pædagogisk Servicecenter på Holmeagerskolen.

8. december 2003

Grøndal Centret - Tagrenovering

For Københavns Idrætsanlæg forestår Lilholm & Partnere bygherrerådgivning i forbindelse med udbud, projektering og udførelse af tagrenovering i teamentreprise i partnering.

1. december 2003

Kulturhus - Vordingborg Kommune

For Vordingborg Kommune forestår Lilholm & Partnere kombineret udbud for etablering af kulturhus med musikskole, bibliotek og mulitmediesal på 3000 m2 i 5000 m2 havnepakhus samt salg af 2000 m2 til privat operatør for restauration, café o.a.

4. november 2003

Juristernes og Økonomernes Pensionskasse, JØP

For jøp udfører Lilholm & Partnere investorrådgivning/

teknisk due dilligence i forbindelse med vurdering af investeringsejendomme.

15. oktober 2003

Udbud af administrationsopgave

For grundejerforeningen Frederikskaj 2, Sydhavnen, forestår Lilholm & Partnere udbud af administrationsopgaven for pasning, pleje og vedligeholdelse af fællesarealerne.

15. august 2003

Sampension - Boliger i Havnestad Syd

Lilholm og Partnere har indgået aftale med Kommunernes Pensionsforsikring om at forestå bygherrerådgivningen ved projektering og opførelse af 170 udlejningsboliger ved Axel Heides Gade på Islands Brygge.

2. juli 2003

Bakkegårdsskolen - Gentofte Kommune

Lilholm & Partnere har indgået aftale med SKUB om gennemførelse af nationalt udbud for udvælgelse af entreprenør, arkitekt og ingeniør til projektering og udførelse af om- og tilbygning til Bakkegårdsskolen i teamentreprise i partnering.

10. juni 2003

Deloitte & Touche - Nyt domicil

Lilholm & Partnere har indgået aftale med Deloitte & Touche Fonden om at varetage bygherrerådgivningen i forbindelse med etablering af revisionsfirmaets nye domicil på 26.000 m2 på Ny Tøjhusgrunden ved Amager Boulevard.

28. februar 2003

Skolen på Niels Ebbesens Vej, Frederiksberg Kommune

Lilholm & Partnere forestår i samarbejde med AIA, Frederiksberg Kommunes Arkitekt- og Ingeniør-kontor, bygherrerådgivningen i forbindelse med ombygning og renovering af Skolen på Niels Ebbesens Vej og Filippavej. Opgaven planlægges udbudt i teamentreprise i partnering og skal rumme en 3½ - 4 spors skole.

4. februar 2003

Bygherrerådgivning for HK og KL

Lilholm & Partnere har indgået aftale med Handels- og Kontor-funktionærernes Forbund og Kommunernes Landsforening om bygherrerådgivning i forbindelse med etablering af spejlbassiner mv. ved de to nye domisiler på Ny Tøjhusgrunden.

31. januar 2003

Udbud af administrationsopgave

For Grundejerforeningen Linholm Brygge, Nørresundby/PFA Pension forestår Lilholm & Partnere udbudsopgaven for valg af administrator.

30. januar 2003

Byggestyring for indretning af bestyrelseslokaler, lounge mm.

For Damskibsselskabet Norden varetager Lilholm & Partnere byggestyring ved indretning af bestyrelseslokaler, lounge mm. i ejendommen Amaliegade/Esplanaden.

24. januar 2003

EU-udbud - Totalrådgivning for Musikskole i Den brune Kødby

Dags dato er udbudsbekendtgørelse for prækvalifikation af totalrådgivere fremsendt til offentligørelse i EU-Tidende.

16. januar 2003

Idræts- og Kulturhus i Holmbladsgade

Lilholm & Partnere er konsulenter for Københavns Kommune og Lokale- og Anlægsfonden i forbindelse med nationalt udbud om opførelse af idræts- og kulturhuset i teamentreprise i partnering.

9. januar 2003

Musikskole i Den brune Kødby

Lilholm & Partnere har indgået aftale med Københavns Kommune, Uddannelses- og Ungdomsforvaltning om bygherrerådgivning, herunder EU-udbud af totalrådgivningen, for opførelse af Musikskole i Den Dobbelte Kalvehal i Den brune Kødby.

8. januar 2003

Orienteringsmøde for Idræts- og Kulturhus på Indre Nørrebro

Der afholdes orienteringsmøde torsdag den 23. januar hvor Københavns Kommune og Lokale- og Anlægsfonden vil orientere interesserede entreprenører, arkitekter og ingeniører om projektet.

8. januar 2003

EU-udbud for Idræts- og Kulturhus på Indre Nørrebro

Dags dato er udbudsbekendtgørelse for prækvalifikation af teams bestående af entreprenør, arkitekt og ingeniør for opførelse af byggeriet i teamentreprise i partnering fremsendt til EU.

Se udbudsbekendtgørelse her

Vedhæftede fil(er):

Dokument 6478-2003 DA.UBDEU.htm

6. januar 2003

Ældrecenter Solvang, Vordingborg Kommune

Lilholm & Partnere har indgået aftale med Vordingborg Kommune om bygherrerådgivning ved opførelse af ældrecenter med 32 dementboliger, 34 ældreboliger samt servicecenter.

6. januar 2003

Værestedet Klubben, Helsingør kommune

Lilholm & Partnere ar indgået aftale med Helsingør Kommune, Bygningstjenesten om byggestyring i forbindelse med etablering af Værestedet Klubben.

4. oktober 2002

Idræts- og Kulturhus på Indre Nørrebro

Lilholm & Partnere har indgået aftale med københavns Kommune, Kultur- og fritidsforvaltningen om bygherrerådgivning og EU-udbud i forbindelse med opførelse af idræts- og kulturhus i teamentreprise med partnering.

26. september 2002

Herringløse Børnehave, Gundsø kommune

Lilholm & Patrnere har indgået aftale om bygherrerådgivning i forbindelse med opførelse af tilbygning.

25. september 2002

Baunehøjskolen, Gundsø Kommune

Lilholm & Partnere har indgået aftale om bygherrerådgivning i forbindelse med den forestående renovering for skimmelsvamp.

24. september 2002

Besigtigelse af Hellerup Skole

Lilholm & Partnere var vært for en besigtigelse af den nye folkeskole i Hellerup. Skoleinspektør Anker Mikkelsen fortalte om de nye undervisningsformer og viste rundt.

13. september 2002

Niels Brock - Copenhagen Business College

Lilholm & Partnere har indgået aftale om bygherrerådgivning i forbindelse med totalrenovering af Købmagergade 42, ialt 2.700m2, til undervisningsformål.

21. august 2002

Velkommen til vores hjemmeside!

Lilholm & Partnere kan nu med glæde præsentere firmaets nye hjemmeside​​​

✓​ Altid udgangspunkt i kundernes behov

✓​ Professionel og kompetent samarbejdspartner

✓​ Fremtidssikrende og værdiskabende løsninger

Lilholm & Partnere ApS

E-mail​:info@lilholmogpartnere.dk

Telefon: ​39 90 01 03

Telefon:​ 21 77 27 07