Byggejura

Med indførelse af Det nye Udbudsdirektiv, Tilbudslov og nye samarbejdsformer er kravet til håndtering af love, bekendtgørelser, udvælgelses- og tildelingskriterier og kontraktforhold skærpet betydeligt.

Vi leverer ikke juridisk rådgivning; men via gennemførelse af et stort antal sager underlagt ovenstående regler har vi tilegnet os en solid ekspertise og erfaring i disse forhold. Endvidere foretager vi en løbende opfølgning på relevante kendelser fra Klagenævnet for Udbud.

Tilbud i byggejura. Kontakt os i dag for et godt tilbud. Du kan ringe til os på telefon 21 77 27 07 eller skrive os en mail på info@lilholmogpartnere.dk

✓​ Altid udgangspunkt i kundernes behov

✓​ Professionel og kompetent samarbejdspartner

✓​ Fremtidssikrende og værdiskabende løsninger

Lilholm & Partnere ApS

E-mail​:info@lilholmogpartnere.dk

Telefon: ​39 90 01 03

Telefon:​ 21 77 27 07