Byggerådgivning

For bygherrer forestår vi den samlede bygherrerådgivning fra opstået behov og idé til byggeriet er klart til indflytning.

Vi tager den indledende dialog med bygherren og brugerne for at få afdækket de aktuelle behov. Herefter udarbejdes et egentligt byggeprogram med kravspecifikationer til funktion, indhold, kvalitet, form, teknik, tid og økonomi.

Samtidig opstiller vi et økonomisk og teknisk beslutningsgrundlag for det samlede byggeri.

Vi udarbejder et skræddersyet program

​Vi udarbejder byggeprogram i dialog med bygherren og brugerne ved dialogmøder og workshops og vil bestå af en funktionel del og en teknisk del. Med udgangspunkt i jeres byggeprogram udarbejder arkitekter et forslag til det fremtidige byggeri.

Vi sørger for alt det praktiske gennem hele byggeprocessen, og sikrer herved at får tilvejebragt et byggeri der helt lever op til bygherrens krav og ønsker.​

​Samarbejdsform og udbudsform fastlægges

​Disse kan for eksempel være arkitektkonkurrence /projektkonkurrence, totalentreprise, hovedentreprise, fagentrepriser, partnering - samarbejde, EU-udbud efter Udbudsloven eller tilbudsindhentning efter den Tilbudslov eller underhåndsbud. Der er mange mulige scenarier, hvor du kan have behov for byggerådgivning.

Vi medvirker ved bedømmelse af de indkomne forslag og tilbud og udarbejder herefter indstilling til bygherren.

Under detailprojekteringen udfører vi projektgranskning, ligesom vi under byggeriets opførelse forestår bygherrekontrol for at sikre, at bygherren får leveret det aftalte byggeri i den aftalte kvalitet og til den aftalte pris.

​Som led i bygherrekontrol afholdes løbende statusmøder med såvel entreprenøren som bygherren for opfølgning på kvalitet, tid og økonomi, ligesom der udarbejdes statusreferater med eventuelle indstillinger til bygherre-beslutning.

Slutteligt medvirker vi ved afleveringsforretningen, hvorefter byggeriet overdrages til bygherren.​​

Kontakt os og få den nødvendige rådgivning

Ring til os på telefon 21 77 27 07 for at høre mere eller find kontaktoplysningerne på en specifik medarbejder her.​ Du er også velkommen til, at skrive til vores mail info@lilholmogpartnere.dk, vi stræber efter at svare dig, hurtigst muligt.

✓​ Altid udgangspunkt i kundernes behov

✓​ Professionel og kompetent samarbejdspartner

✓​ Fremtidssikrende og værdiskabende løsninger

Lilholm & Partnere ApS

E-mail​:info@lilholmogpartnere.dk

Telefon: ​39 90 01 03

Telefon:​ 21 77 27 07