Afsluttede projekter

3F - Tilbygning/ombygning
Lilholm og Partnere forestår bygherrerådgivningen i forbindelse med til- og ombygning af 3F Storkøbenhavn, Nordvest.

Assens Hallerne - Etablering af mulithaller
For den selvejende institution Assens Hallerne forestår Lilholm & Partnere bygherrerådgivningen i forbindelse med etablering af nye multihaller på en ny lokalitet. Fase 1 omfatter gennemførelse af en team-enterprisekonkurrence som udføres i samarbejde med Assens Kommune og Lokale- og Anlægsfonden.

Byggeriet projekteres og udføres i et partnering samarbejde.

Blik- og Rørarbejderforbundet i Danmark

Bygherrerådgiver i forbindelse med tagrenovering

Boligforeningen 3B - Udbud af parallelle rammeaftaler for EMO
Lilholm & Partnere forestår udbud af parallelle rammeaftaler for gennemførelse af energimærkning (EMO) for foreningens eksisterende ejendomme.

Boligkontoret Danmark - Udbud af parallelle rammeaftaler

For boligkontoret Danmark forestår Lilholm & Partnere udbud af parallelle rammeaftaler for totalrådgivning.

CAC - Teknisk due diligence
For Aktieselskabet Carl Christensen gennemfører Lilholm & Partnere teknisk due diligence i forbendelse med køb af erhvervsejendom.

CPH Københavns Lufthavne - Udbud af parallelle rammeaftaler for arkitekt- og ingeniørrådgivning

Lilholm & Partnere forestår EU-udbud af parallelle rammeaftaler for arkitekt- og ingeniørrådgivning for en maksimal periode på 4 år. Opgaven omfatter 5 udbud for henholdsvis Arkitektrådgivning, Ingeniørrådgivning Byggeri, Ingeniørrådgivning Anlæg, Ingeniørrådgivning Fagteknik El og Ingeniørrådgivning Fagteknik VVS. Totalrådgivning Renovering, Arkitektrådgivning og Ingeniørrådgivning.

Dampskibsselskabet Norden
Lilholm & Partnere forestår byggestyring ved indretning af bestyrelseslokaler, lounge mm. i ejendommen Amaliegade/Esplanaden

Ejerforeningen Gemini Residence - 1-års gennemgang
For Ejerforeningen Gemini Residence foreståer Lilholm & Partnere 1-års gennemgangen for den samlede bebyggelse på ialt 84 lejligheder.

EUC Sjælland - Ny erhvervs skole i Køge

Bygherrerådgivning og EU-udbud i forbindelse med planlægning, projektering og opførelse af ca. 6.500 m2 nyt undervisningsbyggeri i Køge. www.eucsj.dk

EUC-Sjælland - Ny afdeling for HTX og BTH i Næstved

Lilholm & Partnere foreståer bygherrerådgivningen i forbindelse med opførelse af ny afdeling for HTX og BTH på ialt ca. 5.000m2.
Opgaven udbudes i EU-udbud med afholdelse af totalentreprisekonkurrence og efterfølgende projektering og udførelse i partnering.

Fonden Mariehjemmene - Udbud af parallelle rammeaftaler

For Fonden MarieHjemmene forestår Lilholm & Partnere udbud af parallelle rammeaftaler for totalrådgivning

Fonden Roskilde Vandrehjem _ udnyttelse af byggefelt ved havnefronten

Lilholm & Partnere forestår udarbejdelse af en planlægningsnotat for udnyttelse af et byggefelt ved havnefronten i Roskaldehavn dels til vandrehjem og dels til anden anvendelse.

Fonden Sjakket - Renovering af Fabrikken

For Fonden Sjakket 2004 forestår Lilholm & Partnere byggeledelsen i forbindelse med renovering af Fabrikken 2400NV. Fabrikken anvendes til skoleundervisning for nærområdets socialt belastede børn og unge.
Projektet er tegnet af Plot og nyder støtte fra Fonden RealDania, Lokale- og Anlægsfonden, Egmontfonden, Sygekassernes Helsefond og Kobenhavns Kommune.


Frederiksberg Kommune - Anlæg af kunststofbaner

Lilholm & Partnere forestår bygherrerådgivningen ved anlæg af kunststofbaner på 4 folkeskoler samt Frederiksberg Stadion.

Frederiksberg Kommune - Plejeboliger ved Flintholm

Lilholm & Partnere forestår bygherrerådgivningen ved opførelse af 50 plejeboliger ved Flintholm Station. Opgaven udbydes i EU-udbud med afholdeltotalentreprisekonkurrence og efterfølgende projektering og udførelse i partnering med åbne kalkulationer og incitamentsaftale.

Frederiksberg Kommune - Skolen ved Søerne.

Bygherrerådgivning i forbindelse med renovering og ombygning til en 3½ - 4 spors skole. Opgaven gennemføres som teamentreprise i partnering.

Frederiksberg Kommune - Udbud af parallelle rammeaftaler for driftsopgaver

Lilholm & Partnere forestår udbud af parallelle rammeaftaler for vedligeholdesesopgaver og mindre fagenetrepriser. Den udbudte ydelse omfatter opgaver for kr. 380 mio. for en 4-årig periode.

Frederiksberg Kommune - Vinduesrenovering på Frederiksberg Rådhus

Lilholm & Partnere bistår Frederiksberg Kommune med udbud af vinduesrenovering af Frederiksberg Rådhus i hovedentreprise.

Glostrup Kommune - Børneinstitutionen Perlen

Lilholm & Partnere forestår bygherrerådgivningen ved opførelse af børneinstitutionen Perlen på ca. 1000m2. Institutionen opføres som præfabrikeret elementbyggeri.

Greve Kommune - Etablering af multihaller

Lilholm & Partnere forestår bygherrerådgivningen i forbindelse med udvidelse af Greve Idræts Center med nye multihaller.

Det er planen at gennemføre projektet i teamentreprise med partnering efter et forudgående EU-udbud.

Greve Kommune - Krogårdskolen og Holmeagerskolen

Lilholm & Partnere er bygherrerådgivere i forbindelse med etablering af nyt sciencecenter på Krogårdskolen og udbygning af Pædagogisk Servicecenter på Holmeagerskolen.

Greve Kommune - Renovering af Greve Svømmehal

Greve Kommune har valgt Lilholm & Partnere som bygherrerådgivere i forbindelse med renovering af Greve Svømmehal. For valg af samarbejdsform gennemføres en analyse af teamentreprise i partnering som nationalt udbud og totalrådgivning i eu-udbud. Efterfølgende gennemføres udbud og der følges op på projektering og udførelse.

Greve Kommune - Salg af Greve Svømmehal og af omkringliggende arealer

Lilholm & Partnere forestår bygherrerådgivningen i forbindelse med salg af Greve Svømmehal og af de omkringliggende arealer herunder renovering af svømmehallen.

Greve Kommune - Udbud af boligøer

Lilholm & Partnere forestår udbud af 2 boligøer for opførelse af ialt 250 boliger i Langagergård i Greve Kommune. Udbudet gennemføres i 2 faser, hvor de højeste bud udvælges i fase 1 og den endelige vinder/-ere findes efter udarbejdelse af bebyggelsesplan i fase 2.

Grundejerforeningen Frederikskaj 2, Sydhavnen

Lilholm & Partnere forestår udbud af administrationsopgaven for pasning, pleje og vedligeholdelse af fællesarealerne

Gundsø Kommune - Baunehøjskolen

Bygherrerådgivning i forbindelse med renovering for skimmelsvamp.

Gundsø kommune - Herringløse Børnehave.

Bygherrerådgvivning for tilbygning til eksisterende børnehave.

HARO

Bygherrerådgivning for Copenhagen Atrium. Nyt erhvervsbyggeri på 31000 kvm. i København. www.copenhagen-atrium.dk

Helsingør Kommune - Værestedet Klubben

Byggestyring mm. for etablering af Værestedet Klubben, Svingelporten 8, Helsingør

HTS

Assistance i forbindelse med mangelafhjælpning på nyt kontordomicil på 4.800 kvm for AHTS i Kalkbrænderihavnen

HTS

Bygherrerådgivning for udvidelse af domicil i Kalkbrænderihavnen med 4.200 kvm.

Juristernes og Økonomernes Pensionskasse -Tekniksk due diligence

For jøb udfører Lilholm & Partnere investorrådgivning/teknisk due diligence ved vurdering af Kommunehospitaler som investeringsejendom.

Juristernes og Økonomernes Pensionskasse -Tekniksk due diligence

For jøb udfører Lilholm & Partnere investorrådgivning/teknisk due diligence ved vurdering af del af Porcelænshaven som investeringsejendom.

Københavns Havn

Rådgiver for grundejerforeningen Kalkbrænderihavnen.

Københavns Idrætsanlæg(KI) - Det nye Helgoland

For Københavns Idrætsanlæg forestår Lilholm & Partnere gennemførelse af totalentreprisekonkurrence som nationalt-udbud for udvælgelse af totalentreprenør til projektering og opførelse af badeanstalten Det nye Helgoland på Amager Strandpark i totalentreprise.

Københavns Idrætsanlæg(KI) - Tagrenovering af Grøndal Centret

For Københavns Idrætsanlæg forestår Lilholm & Partnere bygherrerådgivning i forbindelse med udbud, projektering og udførelse af tagrenovering i teamentreprise i partnering

Københavns Kommune - Idræts- og Kulturhus i Holmbladsgade

Bygherrerådgiver herunder gennemførelse af nationalt udbud af for opfærelse af Idræts- og Kulturhus i Holmbladsgade for Københavns Kommune i samarbejde med Lokale- og Anlægsfonden

Københavns Kommune - Botilbud for psykisk syge

Lilholm & Partnere forestår EU-udbud for valg af totalrådgiver samt brugerdialog og udarbejdelse af byggeprogram i forbindelse af modernisering og udbygning af 2 botilbud på Sundbygaard.

Københavns Kommune - Botilbud på handicapområdet

Lilholm & Partnere forestår EU-udbud for valg af totalrådgiver samt brugerdialog og udarbejdelse af byggeprogram i forbindelse af modernisering og udbygning af 2 botilbud i Sundbyvangbebyggelsen.

Københavns Kommune - Idræts- og Kulturhus på Indre Nørrebro

Bygherrerådgiver herunder EU-udbud af teamentreprise i partnering for etablering af Idræts- og Kulturhus på Indre Nørrebro for Københavns Kommune i samarbejde med Lokale og Anlægsfonden.

Københavns Kommune - Musikskole i Den Brune Kødby

Bygherrerådgivning, herunder EU-udbud af totalrådgivningen samt byggeledelse, for etablering af Musikskole i Den dobbelte Kalvehal i Den brune Kødby

Københavns Kommune, Københavns Ejendomme - Udbud af bygherrerådgivning for Njalsgården

Lilholm & Partnere forestår udbud af bygherrerådgivningen i forbindelse med istandsættelse, ombygning og indretning af Njalsgården til kontorformål.

Københavns Kommune, Københavns Ejendomme - Udbud af parallelle rammeaftaler

Lilholm & Partnere forestår udbud af parallelle rammeaftaler for arkitekt- og ingeniørrådgivning.

Louise Mariehjemmet - Ombygning til plejehjem

Lilholm & Partnere udføret EU-udbud i forbindelsem med prækvalifikation og valg af totalentreprenør.

Natco ApS - Teknisk due diligence

I forbindelse med erhvervelse af ejendomsportefølge i Tyskland udfører Lilholm & Partnere teknisk due diligence på 12 boligejendomme.

Niels Brock - Copenhagen Business College

Bygherrerådgivning for renovering af ejendom på 2.700 m2 til auditorier og undervisningsforemål

PFA Pension/Grundejerforeningen Lindholm Brygge, Nørresundby

Lilholm & Partnere forestår udbud af administrationsopgaven for udvælgelse af administrator til grundejerforeningen

Platon A/S

Bygherrerådgivning ved etablering af nyt domicil på 1.300 m2 på Østerbro.

Region Hovedstaden, Hillerød Hospital - Indretning af råhus til nyt sengeafsnit for neurologisk afdeling

Lilholm & Partnere forestår programmering og udbud i forbindelse med samling af neurologisk afdeling på Hillerød Hospital.

Region Hovedstaden, Hillerød Hospital - Renovering af Dronningegangen mm

Lilholm & Partnere forestår bygherrerådgivningen ved renovering af Dronningegangen mm på Hillerød Hospital. Opgaven udbydes i teamentreprise med partnering.

Region Hovedstaden, Hillerød Hospital - Rokadeplan og ombygning

Lilholm & Partnere forestår bygherrerådgivningen i forbindelse med rokadeplan og ombygning af BTE, AME og Midico.

Roskilde Kommune - Udbud af rammeaftaler for vedligeholdelsesopgaver

Lilholm % Partnere forestår udbud af rammeaftaler for vedligeholdelsesopgaver fordelt på 9 fagområder . Den udbudte ydelse omfatter opgaver for ca. kr 185 mio. over en 4-årig periode.

Roskilde Amt - Nyt Behandlingshjem

Lilholm & Partnere er valgt som bygherrerådgiver ved opførelse af nyt behandlingshjem for autistiske børn og unge i Roskilde Amt. Opgaven udbudes i nationalt-udbud og med afholdelse af totalentreprisekonkurrence.

Rødovre Kommune - Revision af fællesbetingelser

Lilholm & Partnere bistår Rødovre Kommune i forbindelse med revision af kummunens fællesbetingelser (AB 92)som danner aftalegrundlag for gennemførelse af bygge- og anlægsarnbejder i Rødovre Kommune.

Rødovre Kommune/Brøndby Kommune - Udvidelse og ombygning af I/S Vestbad

Bygherrerådgivning i forbindelse med udvidelse og ombygniong af I/S Vestbad, der ejes af Brøndby og Rødovre Kommune. www.vestbad.dk

Sampension - Boliger i Havnestad Syd (Bassinhusene)

Lilholm og Partnere har indgået aftale med Kommunernes Pensionsforsikring om at forestå bygherrerådgivningen ved projektering og opførelse af 170 udlejningsboliger ved Axel Heides Gade på Islands Brygge.

SIV – Støtteforeningen i Værløse

Teknisk bygherrerådgivning ved planlægning af bofællesskab for udviklingshæmmede.

SKUB Gentofte Kommune - Arkitektudbud

Lilholm & Partnere forestår EU-udbud af arkitektydelserne i forbindelse med om- og/eller udbygning af Skovgårdsskolen, Skovshoved Skole, Søgårdsskolen samt opførelse af ny hal mm. til Ordrup Skole og Ordrup Gymnasium.

SKUB Gentofte Kommune - Fritids- og idrætsfaciliteter på Gersonsvej

Gennemførelse af forundersøgelser samt Nationalt udbud for udvælgelse af entreprenør, arkitekt og ingeniør for projektering og opførelse af nye fritids- og idrætsfaciliteter på Gersonsvej.

SKUB Gentofte Kommune - Fritids- og idrætsfaciliteter ved Gersonsvej

Thomas P. Schmidt, Lilholm & Partnere forestår projektledelsen i forbindelse med etablering af fritids- og idrætsfaciliteter ved Gersonsvej.

SKUB Gentofte Kommune - Ingeniørudbud

Lilholm & Partnere forestår EU-udbud af ingeniørydelserne i forbindelse med om- og/eller udbygning af Skovgårdsskolen, Skovshoved Skole, Søgårdsskolen samt opførelse af ny hal mm. til Ordrup Skole og Ordrup Gymnasium.

SKUB Gentofte Kommune - Om- og tilbygning til Munkegårdsskolen

Gennemførelse af EU-udbud for udvælgelse af entreprenør, arkitekt og ingeniør til projektering og udførelse af om- og tilbygning til Munkegårdsskolen i teamentreprise i partnering. www.skub.dk

SKUB Gentofte Kommune - Skovgårdskolen

Gennemførelse af Nationalt udbud for udvælgelse af entreprenør, arkitekt og ingeniør til projektering og udførelse af om- og tilbygning til Skovgårdskolen i teamentreprise i partnering. www.skub.dk

SKUB Gentofte Kommune - Søgårdskolen

Gennemførelse af Nationalt udbud for udvælgelse af entreprenør, arkitekt og ingeniør til projektering og udførelse af om- og tilbygning til Søgårdsskolen i teamentreprise i partnering. www.skub.dk

SKUB Gentofte Kommune - Tranegårdsskolen

Gennemførelse af Nationalt udbud for udvælgelse af entreprenør, arkitekt og ingeniør til projektering og udførelse af om- og tilbygning til Tranegårdsskolen.

SKUB Gentofte Kommune - Tranegårdsskolen

Thomas P. Schmidt, Lilholm & Partnere forestår projektledelsen i forbindelse med ud- og ombygning af Tranegårdsskolen.

SKUB, Skoleudbygningsprojektet i Gentofte Kommune

Mangelafhjælpning ved skolestart på Gentofte Skole.

SKUB, Skoleudbygningsprojektet i Gentofte Kommune

Konceptudvikling, undervisning og planlægning ved udbygning af distrikterne.

SKUB, Skoleudbygningsprojektet i Gentofte Kommune

Rådgivning om overordnet tids- og budgetstyring for det samlede skoleudbygningsprojekt. www.skub.dk

SKUB, Skoleudbygningsprojektet i Gentofte Kommune

Lilholm & Partnere har indgået aftale med SKUB om gennemførelse af nationalt udbud for udvælgelse af entreprenør, arkitekt og ingeniør til projektering og udførelse af om- og tilbygning til Bakkegårdsskolen i teamentreprise i partnering.

Tobidan-Bremsomat - Udvidelse af erhvervsbyggeri

Lilholm & Partnere forestår bygherrerådgivningen i forbindelse med udvidelse af lagerkapaciteten som gennemføres i totalentreprise.

Vordingborg Kommune - Kulturhus

Lilholm & Partnere forestår kombineret udbud for etablering af kulturhus med musikskole, bibliotek og multimediesal på 3000 m2 i 5000 m2 havnepakhus samt salg af 2000 m2 til privat operatør for restaurant, café o.a.

Vordingborg Kommune - Renovering for skimmelsvamp på Iselingeskolen

For Vordingborg Kommune forestår Lilholm & Partnere udarbejdelse af handlingsplan i forbindelse med renovering for skimmelsvamp.

Vordingborg Kommune - Ældrecenter Solvang

Bygherrerådgiver for etablering af ældrecenter med 32 dementboliger, 34 ældreboliger samt servicecenter.

Kontakt os ​for et uforbindende oplæg 

Kontaktoplysninger

Lilholm & Partnere ApS

Lundtoftegårdsvej 95, 1., 2800 Kongens Lyngby

Klik her for rutevejledning

Telefon: ​39 90 01 03

Telefon:​ 21 77 27 07

E-mail: info@lilholmogpartnere.dk